Vesihuoltosuunnitelmat

Vesihuoltoon kuuluu:

  • Puhtaan veden hankinta ja johtaminen
  • Likavesien keräys ja puhdistus tai johtaminen puhdistamolle
  • Perustusten kuivatus ja kattovesien johtaminen 

Rakennuskaava-alueella liitytään yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon, eikä ongelmia yleensä ole. Kuitenkin rakennuspaikan kuivatus ja kattovesien johtaminen kuuluu rakentajalle ja ainakin tässä yrityksemme voi palvella rakentajaa kaava-alueella.

Rakennuspaikan asiallinen kuivatus estää mm. homevaurioita.

Haja-asutusalueella joutuu rakentaja ratkaisemaan vesiasiat itse. Tontilta saatavan talousveden laatu ja määrä, sekä likavesien käsittelymahdollisuudet kannattaisi selvittää ennen tontin ostoa, mutta viimeistään ennen talon rakentamista. Hyvälaatuisen talousveden riittävä saanti on asumisen kannalta välttämätöntä.


Käänny luottamuksella puoleemme mm. seuraavissa asioissa:
  • Varma kaivonpaikan valinta ja vesianalyysit paikanpäällä, jo ennen kaivon tekoa
  • Jätevesien keräys ja puhdistus
  • Rakennuspaikan kuivatus ja kattovesien johtaminen
  • Pohjatutkimukset
  • Monipuoliset kartoituspalvelut pitkäaikaisella kokemuksella ja nykyaikaisin laittein

Suunnittelemme myös yhteiset vesihuoltohankkeet. Yhteishankkeissa kesäasuntokin pääsee edullisen rahoituksen piiriin.

Suunnittelemme vesihuoltoa myös kunnille ja osuuskunnille. Tästä esimerkkinä mm. Rautjärven asemanseudun jätevesien johtaminen Imatran verkostoon.