Lennokkikartoitus

Lennokkikartoituksella saadaan kartoitettua kustannustehokkaasti muun muassa louhokset, peltoalueet, ja soramontut. Lopputuotteena saadaan koordinaatistoon sidottu orthokuva sekä maastomalli esimerkiksi massanlaskentaa varten.

Alla esimerkkikuvia kohteistamme

Orthokuva louhoksesta

Maastomalli louhoksesta

Orthokuva peltoalueesta