Lämpökamerapalvelut

Käytössämme on FLIR ThermaCAM B2 -kamera. Lämpökamera vastaanottaa lämpösäteilyä ja muuttaa sen digitaaliseksi lämpökuvaksi. Lämpökuvausta voidaan hyödyntää muun muassa tutkittaessa rakennuksia, rakenteita, koneita, sähkölaitteita, teollisuuden tuotantoprosesseja, kaukolämpöverkostoja ja elollisia kohteita.

Lämpökamera on edukseen esimerkiksi tutkittaessa rakennusten lämpövuotoja; ennen rakenteiden laajaakin purkamista, voidaan vuotokohta paikallistaa lämpökameralla. Myös kosteusvauriot tulevat lämpökuvauksessa esille, koska kostea pinta lähettää erilaista lämpösäteilyä kuin kuiva pinta.

Lämpövuotojen havainnointi on ajankohtaista talvella, kun lämpötilaero ulkoilman ja sisäilman välillä on suuri.

Lämpökamera ThermaCAM Olko-oven lämpövuoto sisältä kuvattuna